Astroloji Kulübü / Burçlarınızın En Gizli Yönlerini Öğrenmek İstemez Misiniz?

burclarinizin-en-gizli-yonlerini-ogrenmek-istemez-misiniz
26771

Burçlarınızın En Gizli Yönlerini Öğrenmek İstemez Misiniz?

İnsan hayatını ve insanın bilincine, kaderini ve dünyadaki varlığını yöneten bir çok farklı mistik ve gizil güç mevcut mevcuttur. Bahse konu olan bu enerji, mistik, farklı boyutlardan gelen bilgeliğe, öğretilere, pratiklere alışabilmek ya da bu bilgileri genel olarak öğrenebilmek herkesin yapabileceği bir yetenek ya da başkalarına aktarabileceği bir güç değildir. Dolayısıyla astroloji alanı, insanların genel olarak da olduğu yer, saat, tarih ve gökyüzü etkilerinden yola çıkarak burçların sahip olduğu ev alanlarında ve önemli duyum noktalarında sizlerin hayatınızın hangi aşamalarda etki aldığını net bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Örneğin geçmiş aile yaşantısında travmatik ya da olumlu olarak gerçekleşen bir durum, bir sonraki nesillere farklı şekillerde aktarılabilir. Ailesinde büyük bir iflas yaşayan kişi, sonraki yaşamında para ya da kariyer konularında sürekli bir sınav yaşayabilir ya da kendisinin para ile sınandığını düşünebilir. İşte astroloji falı bu durumda insanların kendi haritaları üzerinde, gezegenlerin olumlu ya da olumsuz açılarını hangi açılardan yaşadığını, aynı zamanda gezegenlerin kendi arasındaki kontaklarının doğrudan ya da dolaylı etkileşimlerinin sonuçları açısından detaylı bilgi edine bilmeleri yönünde önemli bir bilgidir. Ancak bilinmesi gerekir ki astroloji falının yani astroloji okumasını herkes tarafından yapılmaması gereklidir. Çünkü bu işi layıkıyla yerine getiren kişiler oldukça detaylı bir eğitim sürecinden geçmekle beraber aynı zamanda astroloji okuma işlemini tarot falı baktır ile beraber kahve falı baktır seçenekleri ile de değerlendirme imkanları vardır. Burçlarınızın en gizli yönlerini öğrenmek istemez misiniz tam olarak bu noktada haritalarda net bir şekilde elde edilemeyen bilgilerin farklı şekillerde elde edilmesini de sağlamaktadır.

Astroloji okumalarında kahve falı ile beraber tarot falı okumalarında kör noktalarda ya da yorum yapılmasının zorlu olduğu aşamalarda destek alınması önemli olabilir. Çünkü astroloji alanı aynı zamanda enerji boyutunda farklı bilgilerin, öğretilerin ve de pratiklerin dile geldiği ve bu okumalarda uzman olan kişilerin yetki kullanımlarının gerektirdiği alanlardır. İşte bu durumda, insanların kendi yaşam öykülerini en etkili şekilde öğrenebilmeleri ve bu sayede bilgelik seviyesine ulaşabilmeleri için astroloji okuması düşünülebilir.